Om rasen & hälsa

Om Maine Coon

Korta fakta

  • Maine Coon kallas ibland "The gentle giant", ett passande smeknamn!

  • Maine Coon är en social, vänlig och lite hundlik kattras som alltid vill vara med där saker händer.

  • Rasen är nyfiken och lättlärd och känd för att ofta vilja plaska i vatten och att apportera saker.

  • Maine Coon härstammar från Maine i nordamerika och har funnits i Sverige sedan 1986.

  • Det är en semilånghårig kattras som ska ha silkig, lättskött päls. Den ska ha örontofsar, yvig svans och välpälsade tassar som fungerar som "snöskor".

  • En hane väger oftast mellan 6-8 kg och en hona 4-6 kg.

Det finns två rasföreningar för Maine Coon i Sverige:

Hälsa och hälsoprogram

Maine Coon är en förhållandevis sund ras och med ett noggrannt hälsoarbete vill man behålla rasen frisk. Nedan beskrivs kort några av de sjukdomar man arbetar för att förebygga.HCM är en förkortning av hypertrofisk kardiomyopati. Detta är kattens vanligaste hjärtsjukdom och den är som regel ärftlig. Sjukdomen finns hos alla raser, även hos vanliga huskatter. HCM undersöks genom ultraljud av hjärtat, men man kan även DNA-testa för en av de gener som visat sig orsaka HCM.


HD är en förkortning av höftledsdysplasi och är en felaktig utveckling av höftleden, som kan innebära smärta och rörelseinskränkningar för katten. HD finns även på hund. På katt är det vanligast hos stora kattraser. HD kontrollerar man genom röntgen av höftlederna.


Pyruvatkinasbrist (PK-def) är en sjukdom som påverkar blodcellerna och leder till blodbrist. Sjukdomen finns hos både hundar och katter och är inte specifikt just för Maine coon. 


Spinal muskelatrofi (SMA) är en sjukdom som drabbar musklerna och gör att de atrofierar (förtvinar). Symptomen inkluderar ovanligt gångmönster, klumpighet och oförmåga att hoppa. Sjukdomen är ganska ovanlig hos Maine Coon.

Föreningen Maine Coon-Katten har arbetat fram ett hälsoprogram, som idag tagit över av PawPeds.

Hälsoprogrammet innehåller ultraljud av hjärtat (HCM-scanning), höftledsröntgen samt DNA-test (HCM, PK-def, SMA).

Pawpeds har en offentlig stamtavlebas med hälsoresultat, vilket gör det överskådligt att följa hälsoresultat i varje generation.


En del uppfödare väljer att istället HD-röntga sina katter i amerikanska OFA, men resultaten presenteras inte offentligt och gynnar då varken forskning eller den som vill kunna söka hälsoresultat i stamtavlebasen. Vi har av den anledningen valt att hälsotesta våra avelskatter inom PawPeds hälsoprogram.


SE*Lilla Lo's är medlemmar av FiFe/SVERAK. Där finns ett frivilligt hälsoprogram för att förebygga HCM, men inget krav.  Det har funnits förslag inom FiFe att införa krav på HD-röntgen, men det har av praktiska skäl ännu inte gått att genomföra. 


Eftersom hälsotester är frivilliga och inget krav är det viktigt som kattungeköpare att ta reda på vilka hälsotester som är gjorda på föräldrarna. Det varierar mycket mellan olika uppfödare hur man hälsotestar sina avelskatter.