Rasen & hälsa

Om Maine Coon

Korta fakta

  • Maine Coon kallas ibland "The gentle giant" (den vänliga jätten), ett passande smeknamn!
    De är vänliga, sociala och väldigt nyfikna.

  • Maine Coon är en lite hundlik kattras som alltid vill vara med där saker händer. De är lättlärda och kända för att ofta vilja plaska i vatten och att gilla att apportera saker.

  • Maine Coon härstammar från Maine i Nordamerika och har funnits i Sverige sedan 1986. För att få in nytt blod i rasen tar man fortfarande in "bondkatter" från Nordamerika som ny foundation i rasen.

  • Det är en semilånghårig kattras som ska ha mjuk, silkig päls. Den ska ha örontofsar, yvig svans och välpälsade tassar som fungerar som "snöskor". De flesta har lättskött päls, men de kräver regelbunden borstning.

  • Maine Coon är en rejäl ras och ska ha en kraftig benstomme. En hona väger oftast mellan 4-6 kg och en hane 6-8 kg, även om en del exemplar kan väga mer. Maine Coon växer långsamt och är i regel inte färdigvuxna förrän runt 4-5 års ålder.

Det finns två rasföreningar för Maine Coon i Sverige:

Maine Coon-Katten   &    The Maine Club

Hälsa och hälsoprogram

Maine Coon är en förhållandevis sund ras och med ett noggrannt hälsoarbete vill man behålla rasen frisk. Nedan beskrivs kort några av de sjukdomar man arbetar för att förebygga.HCM är en förkortning av hypertrofisk kardiomyopati. Detta är kattens vanligaste hjärtsjukdom och den är som regel ärftlig. Sjukdomen finns hos alla raser, även hos vanliga huskatter. HCM undersöks genom ultraljud av hjärtat, men man kan även DNA-testa för en av de gener som visat sig orsaka HCM.


HD är en förkortning av höftledsdysplasi och är en felaktig utveckling av höftleden, som kan innebära smärta och rörelseinskränkningar för katten. HD finns även på hund. På katt är det vanligast hos stora kattraser. HD undersöker man genom röntgen av höftlederna. Röntgenplåtar som avläses i PawPeds graderas normal, grad 1, grad 2 och grad 3. Man avlar på normala höfter och på grad 1, medan katter med HD grad 2 och 3 plockas ur avel. Katt med grad 1 ska endast paras med katt med normala höfter.


Pyruvatkinasbrist (PK-def) är en sjukdom som påverkar blodcellerna och leder till blodbrist. Sjukdomen finns hos både hundar och katter och är inte specifikt just för Maine coon. En katt som endast är bärare av PK-def blir inte sjuk, men man ska aldrig para två bärare med varandra eftersom de då kan ärva två anlag och utveckla sjukdomen.


Spinal muskelatrofi (SMA) är en sjukdom som drabbar musklerna och gör att de atrofierar (förtvinar). Sjukdomen är ganska ovanlig hos Maine Coon.

Föreningen Maine Coon-Katten har arbetat fram ett hälsoprogram, som idag sköts av PawPeds.

Hälsoprogrammet innehåller ultraljud av hjärtat (HCM-scanning), höftledsröntgen samt DNA-test (HCM, PK-def, SMA).

Pawpeds har en offentlig stamtavlebas med hälsoresultat, vilket gör det överskådligt att följa hälsoresultat i varje generation.


En del uppfödare väljer att istället HD-röntga sina katter i amerikanska OFA, som har en annan gradering av höfterna (Excellent, Good, Fair, Borderline, Mild, Moderate och Severe). Här presenteras inte resultaten offentligt och är inte del av något hälsoprogram. Vi har av den anledningen valt att hd-röntga våra avelskatter inom PawPeds hälsoprogram. 


Eftersom hälsotesterna inom rasen endast är rekommendationer och inget krav är det viktigt som kattungeköpare att ta reda på vilka hälsotester som är gjorda på föräldrarna. Det varierar mycket mellan olika uppfödare hur man hälsotestar sina avelskatter.